English

درباره ما

اگر نقش اطلاع‌رسانی در جامعه را به شریان‌ها حیاتی برای رساندن خون به تمام اجزاء بدن تشبیه کنیم، سخن به گزاف نگفته‌ایم. چه آنکه بدون وجود شبکه‌ها و سازوکارهای اطلاع‌رسانی، با جامعه‌ای خموده، عزلت‌گزین و به دور از نشاط و شادابی مواجه خواهیم بود.

جامعه‌ای که خواهان پویایی و سرزندگی است، باید به گردش اطلاعات در بین آحاد و اقشار گوناگون آن و کنترل و نظارت بر انتقال صحیح اطلاعات توجهی درخور نماید.

جامعه صنعت چاپ کشورمان نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر باور داریم که صنعت چاپ پویا و فعال، ضرورت جامعه صنعتی و فرهنگی ایران است، باید به ضرورت‌ها و بایدهای آن احترام بگذاریم و لوازم آن را نیز مهیا کنیم.

 باتوجه به اهمیت گردش صحیح اطلاعات در صنعت چاپ کشور، سعی داریم با استفاده از ابزار و تکنولوژی روز، آخرین اطلاعات مربوط به این حوزه را در ایران و جهان مورد ارزیابی قرار داده و جدیدترین تحولات تکنولوژیک را به همراه تحليل هاي كارشناسانه وبا رويكردي حرفه‌ای به مخاطبان این صنعت در  داخل کشور منتقل نماییم.

"پایگاه اطلاع‌رسانی صنعت چاپ ایران" بعنوان نهاد رسمی اطلاع رسانی صنعت چاپ ونشر سعی دارد بادرک صحیح از اتفاقات و رخدادهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، شرایط بهره‌مندی عادلانه از اطلاعات و اخبار را برای آحاد دست‌اندرکاران صنعت چاپ کشور فراهم نماید.

از ویژگیهای "پایگاه اطلاع‌رسانی صنعت چاپ "مي توان به اين نكات اشاره كرد :

-  معرفی آخرین رویدادهای چاپ جهان

- معرفی تکنولوژی های نوین در صنعت چاپ 

- توجه خاص به شنیدن صداهای مختلف و انتقال آن به مخاطبان

- توجه به رويكردهاي اجتماعي اين صنعت

- انعكاس واقعيت هاي صنعت چاپ  به دست اندركاران، مسئولين،

- کمک به گردش صحیح اطلاعات بین آحاد اقشار صنعت چاپ کشور

- پرهیز از حواشی و پرداختن به دغدغه های اصلی صنعت چاپ 

است.

 

 

امیدواریم فعالان عرصه چاپ کشور، بویژه دانشجویان، اساتید و پژوهشگران این عرصه، مشارکتی فعال در انتقال اطلاعات داشته باشند.

 

شناسنامه:

پایگاه اطلاع رسانی صنعت چاپ به شماره پروانه93/5922 مورخ 1393/3/13

مدیرمسوول وصاحب امتیاز:جلال زکایی خیرابی

نشانی:تهران خیابان جمالزاده شمالی بعداز فرصت ،کوچه اعتماد، پلاک23 واحد منفی یک

تلفن:66123532

نمابر:66420231

کدپستی:1418835599